SEVEN CHURCHES OF REVELATION

7 DAYS AND 6 NIGHTS

SEVEN CHURCHES OF REVELATION NICEA ISTANBUL

13 DAYS AND 12 NIGHTS

SEVEN CHURCHES OF REVELATION AND ISTANBUL

9 DAYS AND 8 NIGHTS

TURCJA
Szlakiem św. Pawła i św. Jana oraz Kościoła Pierwszych Wieków

12 dni i 11 nocy

TURCJA
Śladami Apostołów św. Pawła i św. Jana

13 dni i 12 nocy

CULTURAL HIGHLIGHTS PROGRAM

14 days / 13 nights

STEPS OF ST.PAUL PROGRAM

11 DAYS AND 10 NIGHTS

ON THE FOOTSTEPS OF ST. PAUL, IN TURKEY

15 DAYS AND 14 NIGHTS

CHRISTIAN HERITAGE OF ASIA MINOR

12 Days / 11 Nights

SOUTH EASTERN TURKEY / CRADLE OF CIVILIZATIONS

9 DAYS / 8 NIGHTS