Our aim has always been to promote Turkish tourism, and to be a leading travel agent in providing handling services for international tour operators which are marketing Turkey in Europe and overseas. We also pride ourselves in the personal touch we give to our individual travelers. Our executives have over 20 years of experience in travel business but still bear the spirit of wonder which keeps them excited, creative and dynamic.

Our firm has always kept our customer-focused philosophy ahead of commercial interests, which leads us to our goal of quality rather than quantity. Therefore, we stand for the saying: “We would forgo profit for before we compromise the trust and satisfaction of our customers.” This has resulted in Kaner Tourism being known as one of the best travel agents in Turkey’s tourism sector.

We Hope To See You in TURKEY.
 
Best Regards
Kaner Tourism
 
 

Katarzyna Kaner, urodzona w Brzegu. 
Ukończyła studia teologiczne na Katolickim Universytecie Lubelskim ze specjalizacją w Trinitologii Waltera Kaspera. 
Zaangażowana w pracę formacyjną z młodzieżą uniwersytecką na Filipinach, w Kanadzie i na Malcie. 
Przez 11 lat oddana pracy pastoralnej w  krajach Dalekiego Wschodu, oferując wykłady z antropologii.
10 lat spędziła na obszarze Ziemi Świętej, pracując z grupami w charakterze przewodnika pielgrzymek oraz angażując się w życie lokalnych wspólnot katolików melchickich. 
Aktualnie mieszka i pracuje na obszarze Turcji, gdzie wraz z mężem prowadzi jedyne rodzime biuro pielgrzymkowe specjalizujące się w Turystyce Biblij